ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

  • badania stopnia zanieczyszczeń wód podziemnych i gruntów na obiektach paliwowych: stacje benzynowe, magazyny paliw, stacje przeładunkowe
  • kompleksowy monitoring składowisk odpadów przemysłowych, komunalnych, odpadów wydobywczych
  • badania skażenia środowiska terenów perspektywicznych dla planowanych inwestycji